Bejegening

Voor de omgang met en het begeleiden van onze klanten zijn er een aantal richtlijnen die wij hanteren.

De werkwijze van uw begeleidingstraject wordt voorafgaand altijd uitgelegd en in samenspraak met u opgesteld. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er binnen deze begeleiding plaats kunnen vinden. Als er bezwaren bestaan tegen het voorstel voor begeleiding danwel behandeling dan kunt u dit direct aangeven. Indien er door bijvoorbeeld geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van behandeling bezwaar bestaat, vragen wij u dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken. De (zorg)professional kan in overleg met u beoordelen of u behandeld kan worden. Wij hebben een divers team zodat we zorg op maat kunnen leveren. Als u uw wensen aangeeft, gaan wij met u op zoek naar de beste oplossing.

De begeleiding wordt over het algemeen in een afgescheiden ruimte uitgevoerd waarin alleen de (zorg)professional en u aanwezig zijn. Alleen bij oefentherapie en training zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn. Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan u gevraagd worden.

De (zorg)professionals dienen zich tegenover de klant respectvol te gedragen. Informaliteit, die niet gewenst is, wordt achterwege gelaten. Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn wordt in overleg met u en de (zorg)professional een andere collega ingezet. Indien nodig wordt de behandeling beëindigd.

Besproken onderwerpen met de klant blijven vertrouwelijk en worden niet met derden besproken. Meer over de bescherming van uw persoonsgegevens kunt u lezen in onze Privacyverklaring.

Indien u van mening bent dat Leef Center niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit aangeven bij uw (zorg)professional. Mocht dit niet tot een passende oplossing leiden dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling.