Geriatrie fysiotherapie ​

De doelgroep van de geriatrie fysiotherapie wordt gevormd door kwetsbare ouderen, ouderen die het risico lopen tot deze kwetsbare groep te gaan behoren en ouderen met chronische of langdurige aandoeningen. De geriatriefysiotherapeut richt zich op het bewegend functioneren van de patiënt waarbij de doelstelling is gericht op het behoud of herwinnen van activiteiten en participatie en begeleiding bij achteruitgang. Of het voorkomen, terugdringen of beperken van andere gezondheidsproblemen door middel van bewegen. 

De kwetsbare patiënt is iemand met een hoge biologische leeftijd en een variabele kalenderleeftijd die gemiddeld hoog is. Soms hebben mensen met een ’jonge’ kalenderleeftijd een hoge biologische leeftijd. Zij zijn op jonge leeftijd kwetsbaar en hun symptomen en aandoeningen komen overeen met de kwetsbare oudere. Ook deze groep heeft behoefte aan behandeling en begeleiding door een geriatrie fysiotherapeut. 

Voorbeelden van aandoeningen waarbij sprake kan zijn van ‘jonge kwetsbare ouderen’ zijn: Downsyndroom, M. Alzheimer, M. Korsakov, M. Huntington, Multiple Sclerose, ALS en cerebrovasculair accident.  

De geriatrie fysiotherapeut werkt veel met andere disciplines samen, zoals de huisarts, revalidatiearts, medisch specialisten (neuroloog/orthopeed), ergotherapeut, psycholoog, diëtist en fysiotherapeuten uit de 2de lijn.  

Afspraak maken bij Leef Center

Wil je een afspraak maken of heb je een vraag? Maak dan gebruik van het formulier op de gewenste vestiging pagina. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met je opnemen.

Bij de vestigingen

Goed om te weten:

Waar nodig komt de geriatrie fysiotherapeut ook aan huis voor de intake en/of behandeling.